La Lys

 


La Société La Lys

Op zes juli 1838 werd La Société La Lys gesticht door enkele prominenten in de textielwereld zoals Felix de Hemptinne, De Gandt-Vanderschueren, Pierre Rosseel en Jacob van Caeneghem. Het bedrijf nam de gebouwen in van de voormalige 18de -eeuwse katoendrukkerij Durot - Clemmen.
Dit bedrijf was gevestigd aan het Hembysebolwerk, op het eilandje (tussen twee Leie-armen) aan de Nieuwe Wandeling.

Doel van La Société La Lys was het mechanisch spinnen van vlas en hennep. Vanaf het begin van de fabriek was alles modern, men begon met het uitbouwen van de stoomvlasspinnerij voor 10.000 spillen (een tot dan toe ongeziene grootte in Gent).
De spillen werden geproduceerd door de buren uit de Phoenix, een bedrijf voor metaalbewerking op de hoek van de Phoenixstraat (opgericht in 1821 door Huyttens-Kerremans). De stoommachines werden geïmporteerd uit Engeland en de stoomketels kwamen uit Génève.

Ondanks de crisis in de vlasnijverheid en de sociale en politieke onrust bleef het bedrijf gestaag groeien. Nog voor 1845 moest het bedrijf, om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag, het aantal spillen verdubbelen.

In 1848 maakte La Lys voor de eerste keer verlies maar deze neergang was slechts van korte duur. Twee jaar later maakte het bedrijf terug winst en werd het aantal spillen opnieuw verdubbeld.

De volgende 38 jaar bleef La Lys gestaag groeien en uitbreiden. Wanneer de fabriek in 1883 zijn hoogtepunt bereikte, nam het fabrieksterrein het hele gebied in van de huidige Groene Vallei. Enkel achteraan, waar nu grote appartementsblokken staan, was nog een park met een directeurswoning.

Tot voor de Eerste Wereldoorlog bleef het bedrijf vernieuwen en de productie opvoeren. In 1892 was La Lys het eerste bedrijf in Gent dat volledig elektrisch werd verlicht.

Begin 20ste eeuw telde de fabriek 63.500 spillen voor de vlasspinnerij en 6.400 spillen voor de jutespinnerij, er werkten bijna 3000 arbeiders, waarvan ongeveer 2000 vrouwen.

Het bedrijf kwam de opeenvolgende crisissen na de Eerste Wereldoorlog niet te boven, ondanks herhaaldelijke inkrimpingen en fusies met andere bedrijven. In 1960 sluit dit monument van de Gentse textielnijverheid definitief de deuren.

In 1964-1965 werden al de gebouwen gesloopt, enkel het transformatorhuis (elektrisch onderstation) aan de Nieuwe Wandeling is nog een herinnering aan de ooit zo majestueuze Société La Lys.

Logo bij' DVG       logo thuis in je buurt      logo Miat   Ambrosia's tafel